Zasady użytkowania strony

Korzystanie z tej witryny oraz wszystkich witryn z nią powiązanych oznacza:

 • akceptację: Zasady użytkowania strony
 • akceptację: Polityka prywatności
 • akceptację: Przetwarzanie danych osobowych

Zasady użytkowania strony

1. Korzystanie z witryny
Zachęcamy do korzystania ze strony w celu dokonania zakupu produktów i usług oferowanych w ramach witryny.

1.1.Upoważniamy użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych na stronie wyłącznie dla potrzeb związanych z zakupem produktów i usług DrewVIP, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych.

1.2. Materiałów umieszczonych na stronie nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać je do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych. Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w dowolnej innej stronie internetowej lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu. Materiały umieszczone w niniejszych stronach są chronione prawami autorskimi; jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się na stronie może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw. Naruszenie któregokolwiek z przedstawionych zasad użytkowania powoduje automatyczną utratę prawa do korzystania ze strony. Należy natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały.

1.3. Niektóre materiały będą dostępne tylko na wyłączne użytkowanie. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych kontaktowych oraz ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności.

2. Ograniczenia odpowiedzialności
Strona DrewVIP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wtórne, karne, inne (w tym bez ograniczeń, w wyniku utraty dochodów, utraconych zysków, utraty reputacji, przerwy w dzielności i innych materialnych strat) – wynikających z korzystania ze strony lub zaniechania korzystania z nich.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest: 

 • DrewVIP Magdalena Poza, 
  14-260 Lubawa, ul.Warszawska 26/44
  NIP: 744-133-09-25

  mBank, numer konta:
  65 1140 2004 0000 3202 7586 4767
 • GKMEDIA Grzegorz Karwaszewski., ul. Chopina 26/1, 82-300 Elbląg, NIP: 578 307 17 27

 Przetwarzanie danych osobowych

1. Podanie danych jest dobrowolne. W dowolnej chwili możesz żądać usunięcia lub modyfikacji swoich danych. W tym celu należy przesłać na e-mail: biuro@drewvip.pl informacje niezbędne do podjęcia przez nas wymienionych działań.

2. Udostępnianie danych

2.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

2.3. Dane są udostępniane Partnerom handlowym/ firmom współpracującym w celu realizacji zamówienia lub świadczenia usług z oferty DrewVIP. Komu udostępniamy Twoje dane:

 • pomiotom, które współuczestniczą w realizacji usług świadczonych przez DrewVIP np.: firmom kurierskim, firmą świadczącym usługi płatnicze związane z realizacją naszych usług, innym firmom zakresie niezbędnym do realizacji naszych usług.
 • firmie Google LLC dane związane z korzystaniem z usług: Google Analitycs, Google Adwords, Mapy Google, Google reCAPATCHA, Google G Suite, Kalendarz Google, Dysk Google, Google Gmail, Wyszukiwarka Google, Dokumenty Google. Przekazywane są dane w zakresie zgodnym z regulaminem danej usługi (w tym pliki cookies oraz adres IP). Regulaminy dla wskazanych usług są dostępne na stronach właściciela lub producenta tych usług.

3. W jakim celu są przetwarzane dane przez DrewVIP:

 • W celu realizacji zamówień składanych przez Klientów
 • Wystawiania dokumentów sprzedaży
 • Prowadzenia dokumentacji księgowej
 • Dostawy towaru (firmy kurierskie)
 • W celu udzielania informacji o usługach i zamówieniach
 • W celu umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania przez Ciebie z naszej oferty, w tym świadczenia obsługi reklamacji, pomocy technicznej oraz zapytań które do nas skierujesz, zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji; kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem naszych usług dostępnych na stronie.
 • W celu dopasowania reklam emitowanych na stronie
 • W celu prowadzenia dowolnych działań marketingowych zwianych usługami dostępnymi na stronaie
 • W celu zapewniania bezpieczeństwa usług
 • W celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron Soluma
 • W celu przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, w tym związanych z wymogami prawa
 • W celu prowadzenia analiz statystycznych
 • W celu windykacji należności w tym prowadzenie postępowań sądowych i mediacyjnych
 • W celu organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych

4. W celu świadczenia usług wymagamy podania danych:

 • osoby fizyczne: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, pesel
 • firmy:  imię, nazwisko (osoby kontaktowej), dane firmy: nazwa, adres, adres e-mail, telefon, numer NIP

Możemy wymagać podania innych danych jeśli wymagają tego przepisy prawa.
Odmowa podania danych uniemożliwić może świadczenie niektórych usług.

5. Dane są przechowywane/ przetwarzane na czas obowiązywania umowy z Tobą lub świadczenia danej usługi, a także po zakończeniu umowy / świadczenia usługi w celach: dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, statystycznych, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane są przechowywane maksymalnie przez okres 10 lat od daty wykonani umowy / świadczenia usługi lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.